song tu hệ thống

Tác giả : Thượng Quan Cảnh
Thể loại : Đam mỹ, xuyên nhanh, 1v1
Edit : Bebongbungbu
Tình trạng : kéo dài vô thời hạn….
*Vì truyện này chưa có sự cho phép của tác giả nên mình hy vọng nó chỉ nằm ở đây thôi*
CẢM ƠN VÌ ĐÃ GHÉ THĂM!!!!